Tổ chức thăm quan Công Ty

Được sự đồng ý của ban Giám Đốc Công Ty PHÚ LỢI, phối hợp với khoa cơ khí chế tạo máy trường Cao Đẳng Công Thương quận 9 tổ chức cho sinh viên và giảng viên thăm quan Công Ty PHÚ LỢI.

 

Hoạt động công ty khác