Công tác từ thiện của công ty

Nhân dịp 15 năm thành lập công ty, BGĐ và toàn thể cán bộ công nhân viên đóng góp cho trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân quận Thủ Đức - 113 cháu.

 

 

 

 

 

 

Hoạt động công ty khác